Van oerknal tot de wereld van morgen
 
(Advertentie)
Doe mee met Yurls!
Educatieve bronnen eenvoudiger verzamelen en effectiever gebruiken met Yurls! #happy #yurls
(Advertentie)
Welke personen waren de baas?
Politieke, kerkelijk, economisch
Over wie waren ze de baas?
Waarom hadden ze macht? (geld-grond)
Waarop is de macht gebaseerd?
(Advertentie)

Het fascisme, dat is toch iets van 80 jaar geleden? Bedacht door de Italiaanse dictator Mussolini, met veel propaganda en militair machtsvertoon. Met Mussolini liep het niet zo goed af, maar er bestaan nog steeds ideologieën met fascistische trekjes.

 

Bron: Clipphanger

Dictatuur: Adolf Hitler, Koningin Wilhelmina (democratie)
Doe mee met Yurls!
Educatieve bronnen eenvoudiger verzamelen en effectiever gebruiken met Yurls! #happy #yurls
(Advertentie)
Was was de oorzaak van de oorlog?
Wat was het doel van de oorlog?
Welke wapens werden er gebruikt?
Wat waren de gevolgen van de oorlog?
Hoe keken de mensen tegen de oorlog aan?
(Advertentie)
Verklaringen voor natuurverschijnselen?
Ontstaan van de aarde?
Hoe vereerden ze de goden?
Welke rituelen hadden ze?
Leven na de dood?
Hoeveel macht hadden ze?
wereldgodsdiensten, basisonderwijs, montessori, christendom, islam, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme, kosmisch onderwijs
Welke kunst maakten de mensen?
Wat heeft de kunst met het tijdvak te maken?
Wat is de naam van de kunststroming?
Bekende kunstenaars zijn ...
Wat wilde de kunstenaar bereiken?
Betekenis van vormgeving. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Wonen als werkwoord.
Waar verdienden ze geld mee? (beroepen)
Wat aten de mensen in dit tijdperk?
Hoe zag hun woning eruit?
Welke kleding droegen ze?
Reizen en trekken?
Hoe gaven ze onderwijs?
(Advertentie)
Sommenmaker.nl
Werkbladen vermenigvuldigen, tafels, optellen, aftrekken en delen. Ook cijferen en negatieve getallen.
(Advertentie)

Wereldoorlogen

Tijd van de wereldoorlogen en zelfbeschikking

Oorlog, onafhankelijkheid, verzet tegen kapitalisme

 

1900-1950 (20e eeuw)

 

 

»Eerste helft twintigste eeuw

Eerste Wereldoorlog waarbij meerdere landen betrokken waren.
Ook in ons land vielen doden, maar hun aantal valt in het niets vergeleken met de miljoenen doden in de echte oorlog. Eigen verantwoordelijkheid ten tijde van oorlog.
Nederland was in het begin neutraal.
Gevolgen van het laatste oorlogsjaar voor de inwoners van Nederland. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Een oorlog meemaken.
Door het kiesrecht kunnen mensen invloed uitoefenen.
Crisis met als gevolg grote werkloosheid.
Een sociale uitkering was in die tijd geen recht. Werkloosheid had je aan jezelf te danken. De regering hoefde je niet te helpen. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Werkloosheid.
Duitse bezetting en Jodenvervolging