• Tien tijdvakken
  Bezoekers: 190557
 • Profiel
  Naam: Andre Gilara
  Leerkracht basisonderwijs bovenbouw
  Onderwijs in samenhang
  Foto's header: A. Gilara

  "De Griekse geschiedenis is een gedicht, de Romeinse een schilderij, de tegenwoordige een kroniek."

  Francois René de Chateaubriand

  Wie iets van een bepaalde tijd wil begrijpen, moet biografieën lezen, en dan niet die van staatlieden, maar de in aantal veel te schaarse biografieën van onbekende burgers.

  S. Haffner, Het verhaal van een Duitser.

  Bron: Voorwoord boek Sonny Boy
 • Overzicht tien tijdvakken
 • Tijdvak 0 | Eerste mens
 • Tijdvak 1 | Jagers en boeren
 • Tijdvak 2 | Grieken en Romeinen
 • Tijdvak 3 | Monniken en ridders
 • Tijdvak 4 | Steden en staten
 • Tijdvak 6 | Regenten en vorsten
 • Tijdvak 9 | Wereldoorlogen
© Copyright 2014 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls